Nu kommer Skiftnyckelen

mars 25, 2013, 14:10 Ina Alm

Vi på Centrum för Pedagogisk Inspiration fick ett uppdrag av vår styrgrupp: Ta fram ett koncept för fortbildning inom lärande, IKT och digitala medier.

Under de senaste åren har det satsats miljoner på teknikinköp och trådlösa nätverk i Malmös skolor. Men helt i linje med granskningar av bland annat Skolverket så används inte tekniken alls i den utsträckning och på sådana sätt som man skulle kunna hoppas. IT-användning i samhället som helhet är en självklarhet men inom skolan är det fortfarande långt kvar till det blir ett självklart verktyg för alla lärare och elever i alla skolor.

För att möta de stora behov av kompetensutveckling som finns bland lärare så startar vi därför fortbildningskonceptet Skiftnyckelen, en satsning för skolor i Malmös stad. Konceptet planeras och administreras av Centrum för Pedagogisk Inspiration, CPI, med syftet att erbjuda fortbildning inom lärande och IKT av bra kvalitet utifrån varje skolas behov. För att finansiera satsningen kommer en självkostnadsavgift, som vi i nuläget beräknar till 800 kronor per deltagande lärare, att tas ut av respektive skola.

Hur blir det bra fortbildning?

Själva strukturen för fortbildningen bygger på erfarenheter från tidigare stora fortbildnings- och skolutvecklingssatsningar och på forskning om vilka faktorer som är viktiga för framgångsrik kompetensutveckling inom skolan. Tre aspekter är värda att nämnas i sammanhanget…

Fortbildning ska vila på forskningsgrund. Lärare har en helt unik kunskap om hur barn och unga gör när de lär. Genom att reflektera kring de egna undervisningssituationerna och vad som händer i skolarbetet med eleverna och spegla detta i aktuell forskning skaffar lärare sig ett underlag för att motivera varför de väljer och utvecklar sina arbetssätt.

Lärare som lär tillsammans, så kallat kollegialt lärande, har de senaste åren lyfts fram som ett gynnsamt upplägg för fortbildning. När lärarna delar fokus och granskar det nya utifrån sina olika synvinklar berikar deras erfarenheter varandra och skapar en mer komplex bild och förståelse.  När fortbildningsbördan känns tung blir det gemensamma intresset en möjlighet att dra varandra framåt.

En förutsättning för meningsfull kompetensutveckling är att alla är med. Om bara vissa grupper av skolans lärare deltar skapas en obalans i systemet. Enskild kompetensutveckling ger ryckningar i organisationen. Om däremot alla är med så lär man sig nya kunskaper samtidigt i samma takt

Skiftnyckelen – så här går det till

Fortbildningen som vi nu drar igång vilar på tre grundpelare:

  • Processtödjare som knyts till skolan och följer upp utvecklingen
  • Workshops med pedagoger från andra Malmöskolor och CPI
  • Storföreläsningar med inbjudna föredragshållare som talar utifrån ett perspektiv där pedagogik och teknik går hand i hand

Utbildningskonceptet vilar på en struktur där vi tar tillvara kompetens som finns inom Malmös skolor. Pedagoger som utvecklat pedagogik och arbetssätt med hjälp av digital teknik knyts under en period till CPI och blir på så sätt tillgängliga för fortbildning av kolleger på andra skolor. För att finansiera satsningen kommer en avgift per deltagande lärare att tas ut av respektive skola.

Intresseanmälan inför hösten

Eftersom fortbildningsbehovet inom området, i spåren av införandet av 1-1, är stort så går vi ut med en intresseförfrågan till Malmös skolledare inför höstterminen 2013. Skolledare som redan nu vill ha mer information eller göra en intresseanmälan kontaktar:

Ina Alm
projektledare
ina.alm@malmo.se
0702 42 40 06

Vinjettfilm: Tobias Sonestedt
Text: Ina Alm

Skrivet av Ina Alm
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

1 kommentar

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *