Miljoner till Malmös elever

april 11, 2014, 16:43 Ina Alm

Skapande skola har funnits sedan 2008 och efter de första trevande åren så har Malmös skolor beviljats större och större bidrag år för år. Årets ansökan som gjorts centralt inom den nya grundskoleförvaltningen har resulterat i att Kulturrådet beviljar stöd med 4 125 000 kronor för kultur till Malmös grundskoleelever! Grattis alla lärare och elever!

Men vad är det då som är så betydelsefullt med att arbeta med kultur och skapande i skolan? Pedagog Malmö frågade läraren Inez Kretz på Tingdammskolan som berättar om sitt samarbete med Malmö stadsteater:
”Min klass och två klasser till på skolan, alla årskurs 3, har deltagit i Stora teaterkursen. Anders, ”vår” teaterpedagog har stått för planering och genomförande. Vi lärare har inte haft någon speciell roll i projektet utan kunnat delta så mycket och på det sätt som vi har tyckt vara lämpligt. Någon har kanske valt att bara vara iakttagare och någon annan har kanske deltagit i övningarna.”

Tre bra saker

Det finns några saker som Inez lagt märke till i arbetet med konst och kultur:

  • Barn, som först varit passiva och inte deltagit, har sakta men säkert vågat delta i övningarna och vissa har ”blommat ut” och visat fantastiska sidor.
  • Det har också visat sig att barn som inte kan hävda sig på de traditionella lektionerna kan vara lysande stjärnor här. Det gör gott för självförtroendet!
  • Samarbetsförmåga, fantasi och kreativitet är andra saker som tränas.

Inez berättar om hur samarbetet med Stadsteatern påverkat arbetet i klassen även utanför ”teaterarbetet”: ”Vi har försökt att använda det vi lärt oss tillsammans med Anders. Till exempel när vi skriver texter tänker vi på hur viktigt det är med början, handling och slut. Vi har skrivit gemensam text om vad vi gjort som sedan har varit en grund för lästräning och rättskrivning. Efter teaterbesöket, vi såg pjäsen Gusten Grodslukare, diskuterade vi olikheter i bok och teater, den troliga anledningen till olikheterna och vi fick dessutom en mycket bra diskussion om vilka som egentligen var de goda respektive elaka. Det var många som tog Gustens parti.”

Generiska effekter

Att arbeta med kultur i klassrummet ger eleverna tillgång till fler uttryckssätt, fler språk om man vill. Inte bara lärares erfarenheter utan även forskning visar att det ger generiska effekter, det vill säga det påverkar bland annat elevers sociala förmåga, kreativitet och förmåga att analysera. Allt detta är sådant som ger förutsättningar för att eleverna når ökad måluppfyllelse.

Text: Ina Alm

Bilder: Malmö Stadsteater

Skrivet av Ina Alm
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

2 kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *