En kappsäck full med pengar

augusti 19, 2014, 17:16 Ina Alm

Fyrahundratusen guldpengar fördelades under vårterminens sista dagar till grundskolor i Malmö.
De kommer att förvandlas till författarbesök och dansmoves, till identitetsprojekt och operaupplevelser. En del av Malmös grundskoleelever kommer att träffa en musikgrupp som håller en workshop. Andra kommer att besöka och bli besökta av Stadsteaterns pedagoger vid flera tillfällen. På en del skolor förvandlas Skapande skolas stöd till en kulturhändelse och på andra håll breder ett kreativt arbete ut sig och interagerar med skolans pedagogik under hela året.

Anne Bamford och the wow factor
Men vad är då skillnaden på en enstaka kulturupplevelse och en integrerad kulturpedagogik? Anne Bamford, forskare inom kulturpedagogik(art education), föreläste i veckan som gick för några hundra lärare i Oskarshamn. Hon ligger bakom forskningsrapporten The wow factor, sammanställd på uppdrag av UNESCO, och berättar att hon redan under sin lärarutbildning i Australien fick lära sig att alltid ha koll på… ”Vad gör de i Sverige?”

Hennes viktigaste uppmaning till alla svenska lärare är: Sluta inte göra det ni har varit bra på! Den svenska skolan har under lång tid varit ett föredöme för andra länder när det gäller synen på lärande och utrymme för kreativitet och skapande. Sverige är t ex ett av få länder som har ämnet slöjd. Svenska elever gör väldigt bra resultat i internationella tester som handlar om innovation och kreativitet.

Med hänvisning till forskarkollegan James Caterall menar Anne att den tydligaste framgångsfaktorn i skolan är just att ge utrymme för  konstnärlig verksamhet som t ex sång, bild och drama. Hennes egen forskning visar att föräldrar vet och tycker att konst och kultur är viktigt för deras barn rent av viktigast jämfört med läsning. De fattiga familjerna säger: Se till att det ryms inom skolans arbete!

Kreativitet -en relation
Som en röd tråd igenom föreläsningen löper ordet kreativitet. För inte allt för länge sedan sågs kreativitet som  en förmåga, något som kommer inifrån. Anne talar om kreativitet som en relation. Den upphör när relationen bryts. Kreativitet kräver samarbete och kommunikation, om barn ska vara kreativa måste de ha kreativa vuxna runt sig. Alla barn kan bli och behöver vara kreativa. En fågel behöver två vingar för att flyga, barn behöver intellektuella utmaningar och kreativa.

Neuroplasticitet kallas det som händer i hjärnan när vi är kreativa. Neuroplastisk aktivitet består i att det uppstår många olika förbindelser mellan hjärnans olika center. I små barns hjärnor händer det hela tiden. Hos äldre barn och vuxna händer det enbart när vi får möjlighet och utmanas att vara kreativa.

Kultur, kommunikation och lycka
Vad är nyttan, meningen med det vi gör med barnen i skolan? Vad ska vi använda det till? Ann ställer frågorna till publiken och låter oss själva fundera en stund över svar. Forskningen är entydig… Om vi ger utrymme för konst och kultur får vi många fler positiva synnergieffekter och högre lyckokänsla bland medborgarna. Kultur ger större kommunikativ förmåga och beredskap för sociala konsekvenser. Kultur gör att brottsligheten minskar, ungdomsbrottslingar som ”börjar” med kultur slutar med brott. Alla nobelpristagare har ett stort konst-/ kulturtintresse och säger ofta att de lärt sig mer från konsten än från vetenskapen.

Vi som arbetar med Skapande skola på Grundskoleförvaltningen och Kulturförvaltningen kommer att göra allt vad vi kan för att visa och berätta om allt det som händer i skolorna under året som kommer, såväl de enstaka upplevelserna som tillfällena till elevers eget skapande! Det är ni som jobbar i skolan som kommer visa oss vad som gör skillnad…

Text och bild:
Ina Alm
Kulturutvecklare Grundskoleförvaltningen

Skrivet av Ina Alm
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

2 kommentarer

  • Lina Bengtsson

    Vi kommer att ha ett skapande skola projekt som kommer att sträcka sig över hela året. Alla klasser är med i samma projekt. Vi kommer att samverka med Malmö museer, expressteatern, Malmö högskola och två konstnärer som Ina Alm har kontakt med. Den röda tråden blir Tygelsjö och kommer att mynna ut i en utställning i slutet av vårterminen 2015.

    Vänliga hälsningar Lina Bengtsson kulturombud på tygelsjöskolan

  • Hej Lina, det ska bli jättespännande att få följa ert arbete!
    Bästa hälsningar,
    /Ina

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *