Klassrumsmöbleringen spelar roll!

juni 14, 2016, 19:44 Johanna Söderlund Johanna Söderlund

När lektionen startar samlar jag alltid alla elever  runt långbordet i mitten för genomgång och interaktion. Därefter jobbar eleverna ofta vidare utifrån sin planeringen och nivå och i olika formationer. Då finns det val att sitta enskilt, i par, eller fortsatt i grupp. Alla har varsin låda till  både gemensamt och individuellt material. Elevernas textalster och tankekartor sätts upp på väggarna som inspiration och för att komma ihåg.

Klassrumsmöbleringen spelar stor roll när man ska jobba språkutvecklande och flexibelt. Vi i förberedelseklassen startar alla våra lektioner gemensamt runt ett långbord. Detta för att locka till samtal, diskussion och den viktiga interaktionen. Efter en stund kan eleverna sedan antingen sitta kvar, grena ut sig enskilt eller två och två. Allt efter behov- helt beroende på var i planeringen man ligger just då, och beroende på dagsform.

tavlan1

Två tavlor i klassrummet skapar varken något fram….

Förberedelseklass kräver ofta individuella scheman då elever kommer och går på olika tider och från olika årskurser (och här har jag bloggat om det). Därmed  har två whiteboards varit verktyg i att kunna starta upp ett lektionspass med ett gäng först, för att sedan placera gäng nummer två vid den andra tavlan  lite längre fram på lektionen. Dessutom; att ha två tavlor mitt emot varandra motverkar känslan av att någon sitter längst bak och gömmer sig. Och viktiga saker får plats att stå kvar på tavlan länge!

tavlan

…eller något bak. Viktiga saker och vår planering har dessutom plats att stå kvar och synas länge.

En annan sak som betytt mycket för att skapa lugn utan onödigt spring är att varje elev har haft sin egen låda med allt material till förberedelseklassen inne i vårt klassrum. Rutinen att alltid hämta sin röda skrivbok ( här antecknas det flitigt nämligen!) innan man samlas för den gemensamma avstampen har accepterats och gillats av alla. Inte en enda (inte ens nior) har tyckt att egen låda känns barnslig, om någon nu tänkte den tanken. Tvärtom! För att inte tala om vår lilla ”koppla av och läs en lätt bok eller lägg memory- pysselhylla” längst ner med vår jordglob på toppen. Hyllan har varit ett uppskattat inslag hos våra nyanlända och använts när man har blivit färdig med något, eller bara behövt få styra över sin sista stund innan rast.

alla runt bordet

Arbete pågår. Eleverna skriver om sin lättlästa roman utifrån vår textmall. Någon lyssnar även på texten, någon har musik på samtidigt och naturligtvis är Google översätt-appen igång på allas Ipads. Längst ner ser ni vår omtyckta ”välj fritt när du är färdig-hylla.” Bakom dörren finns ett anslutande grupprum.

Vårt anslutande grupprum har så klart också använts flitigt.

Nu tackar vi för den här tiden i detta klassrum för nästa termin flyttar förberedelseklassen till nya lokaler med bland annat fler  små rum. Vad kan man åstadkomma då? Redan nu snurrar tankar kring hur man kan lägga upp undervisningen med fler rum (lyx!)- Ett rum för interaktion, ett läsrum, ett kamratresponsrum….med mer- you name it!

Glad sommar från oss alla! Vi ses i augusti- Inshallah!

Skrivet av Johanna Söderlund Johanna Söderlund
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *