Vi lär oss om Judendomen

januari 26, 2017, 19:47 Katharina Olofsson Katharina Olofsson

2

Vi fortsätter att lära oss om världsreligionerna. Förra veckan arbetade vi hårt med islam. Vi följde samma arbetsmodell som med kristendomen. Input via film, bildspel och läsning. Samtal om att bära schal, be mot Mekka och att gå i moskén. Vi fyllde i sexfältare och ritade bilder. Med hjälp av sexfältaren tränade vi på att berätta om islam och utifrån den skrev vi också en gemensam text. I det arbetet fräshade vi upp våra kunskaper om hur en faktatext ser ut. Vi läste en text om profeten Muhammed och svarade på frågor till texten. Till slut var vi redo för att på fredagen skriva egna faktatexter om islam.

Denna vecka är det dags för judendomen.

4Vi startade med att få se och lyssna till en presentation om judendomen.
3Vi lärde oss om symboler, högtider, viktiga personer och mycket mer.
5

I slutet av presentationen fanns en gemensam text som vi läste gemensamt. Under läsningen skrev vi en lång lista på ord som vi behövde prata mer om. Efter läsningen hjälptes vi åt att förklara alla nya ord. En del ord, som Tora, var expertord (ämnesspecifika begrepp) i temat och andra ord som ”jagades” som inte är ett expertord men viktigt för att kunna förstå betydelsen av hela texten. Texten kommer från ”En läsande klass.”

7

Nu var vi förberedda på texten. Det var dags att parläsa. I parläsningen fick var och en tillfälle att öva upp läsflyt och läshastighet.

6 Det fanns även en enklare variant av texten, lämplig för bland andra våra nyanlända.
9

Sedan tog vi fram sexfältaren på skärmen. I sexfältaren för världsreligionerna finns bildstöd. Dels för att stötta våra nyanlända elever så klart men alla har ju nytta av dessa bilder. De stödjer minnet och fungerar som något att hänga upp nya begrepp på.

8 Sexfältaren är nu helt bekant för treorna och det var lätt att, efter dagens input, gemensamt fylla i de olika fälten.
c

Efter rasten högläste vi berättelsen om Mose, ur den fina ”De yngstas bibel”. Barnen trollbands av den fantastiska berättelsen. Det blev nu också tydligt för alla att judarnas heliga skrift är en del av Bibeln.

a

En liten skrivuppgift efter högläsningen. Syftet var att kunna återge delar av innehållet i berättelsen.

b

Vi tog också tillfället i akt att påminna om form. Stor bokstav och punkt glöms fortfarande av alldeles för många.

Det drar ihop sig till nationella prov för våra treor. I morgon ska vi ha nationellt prov på låtsas. Det har vi varje fredag för att förbereda barnen för provsituationen. Allt som är nytt skapar oro och sämre prestationer. Morgondagens ”prov” går ut på att läsa texten om judendomen vi haft i läxa i veckan. Eleverna ska svara på läsförståelsefrågor på den texten och skriva några beskrivande meningar fritt om judendomen. Det ska bli intressant att se hur det går efter denna veckas gedigna förberedelser med hjälp av presentation, film, textläsning, samtal, stödstruktur i sexfältaren och gemensamt skrivande.

Text och bild: Anna Duncanson

Skrivet av Katharina Olofsson Katharina Olofsson
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Inga kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *