Mitt Nydala – ämnesintegration med upplevelser

februari 7, 2017, 15:31 Marianne Bomgren Marianne Bomgren

Nydalaskolans arbetslag 1 tillhör de som gått med i  pilotprojektet i Det utvidgade klassrummet. Här berättar de om sina erfarenheter:

På Holmaskolan har man arbetat fram en modell som kallas “upplevelsebaserat lärande”. När eleverna får komma utanför klassrummet och få uppleva ett besök på ett grönområde eller en promenad i trafiken får eleverna erfarenheter. Utifrån dessa erfarenheter blir det lättare att förstå ett specifikt ämnesinnehåll.

Vi i arbetslag 1 på Nydalaskolan bestämde oss för att arbeta utifrån temat “mitt Nydala” där Sv/sva, NO, SO och bild ämnesintegrerade. Temat handlade om att ge eleverna en förståelse för deras närområde. Vi valde att gå en promenad i trafiken. På så vis fick eleverna identifiera riskfyllda trafikplatser. De fick också utforska ett grönområde bredvid skolan för att väcka nyfikenhet kring växter och djurs livscykel.

I arbetslaget bestämdes hur vi skulle arbeta med förförståelsen inför upplevelsen samt vilka ord och begrepp eleverna skulle äga. Vi pratade även om själva upplevelsens upplägg och innehåll. Till sist så bestämde vi hur efterarbetet av upplevelsen skulle se ut.

Vi använde oss av VÖL för att få syn på vad eleverna kände till, vad de önskade få veta och till slut vad de hade lärt sig av temat. Under arbetets gång använde vi oss av datorn som skrivverktyg, vilket var populärt bland eleverna. Eleverna fick även bearbeta upplevelserna på bilden genom att göra kartor över Nydala och trafikskyltar.

Vi såg stora vinster med att arbeta utifrån den här modellen. Eleverna fick en större förståelse för ämnesinnehållet. Eleverna vågade också använda de ämnesspecifika orden. De använde dessutom orden korrekt.

Eleverna var nyfikna och engagerade inför varje upplevelse. Det väckte många känslor vilket vi såg när de pratade om upplevelsen en lång tid efteråt. Vi kunde också se att det ämnesintegrerade arbetet gav eleverna en igenkänning mellan lektionerna.

Med alla dessa positiva aspekter av upplevelsebaserat lärande, hoppas vi att ni blir nyfikna på att ge er ut utanför klassrummet.

Text och foto: Arbetslag 1 – Linda Svärd, Sanaz Javanshojae Zare, Sophia Hagelbäck, Tuva Ingemarsson, Ahmed Dib, Alexander Katsianikos, Fatima Tinjak och Joseph Barbera

fil-005

Nya upptäckter görs hela tiden.

Skrivet av Marianne Bomgren Marianne Bomgren
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Inga kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *