Mönster i naturen genom en lupp

2 månader, 9:42 Eva Hörnblad Eva Hörnblad

Hur skapas begrepp och hur kan man formulera en egen tanke kring begrepp? Behövs ord och om de behövs, hur lär vi nya ord och vilka ord är viktiga? Det är några av de frågor som ligger bakom planeringen av dagens övningar som barn och personal tog sig an en kall morgon i november.

I ett frostbitet Alnarp träffade jag och Birger Emanuelsson barnen och personalen på Södra Sommarstadens förskolebuss. Vi gick på jakt efter invånare till ett terrarie som ska bo på bussen under vintern och studeras av barnen.

-Vad är gör de där inne?

-Vad äter det?

Vi gav oss också ut på jakt att upptäcka mönster i naturen. Vi tittade först på olika mönster och benämnde dem innan vi gav oss ut på upptäcktsfärd.

Vilka mönster hittade vi? Vilka mönster är lättast att hitta? Vilka hittade vi minst antal av?

Här kan du ta del av mönstermaterialet.

Platsen vi väljer för undervisning bidrar till språkutvecklingen, men inte bara det utan hur vi planerar att använda platsen och använda upplevelserna som vi fått med oss från platsen. När vi utgår från barnen är det viktigt att jobba med saker som ligger nära dem. Saker som är konkreta och självupplevda. Då ger vi dem ett kontextuellt stöd med anknytningspunkter som grundar sig på barnets egna erfarenheter på ett naturligt sätt. För att tillägna sig och få en nyanserad innebörd i begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld behövs upplevelser av variation.

Jag har arbetat mycket med elever ur ett andraspråksperspektiv och det gäller att knyta ihop språkutveckling med kunskapsutveckling av ämneskunskaper. Mycket av det som vi upplever har vi inte ord för, men det är inte mindre viktigt för det. Att få känsla för något och att vara mer bekant med något förenklar för ytterligare kunskapsinhämtning, och detta är en av grundpelarna i undervisning utanför klassrummet.

Är du nyfiken på besöksmålen för förskolebussarna? Ett urval finns att se på Pedagogiska kartor

Skrivet av Eva Hörnblad Eva Hörnblad
Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *