Publicerat:

En brygga mellan skolformerna

“Fösk”, förskolan och skolans samverkansträffar i Bunkeflostrand, är en mångårig och framgångsrik brygga mellan skolformerna. Den uppdaterade läroplanen och obligatoriska förskoleklassen gör frågor om övergångar mellan skolformerna högaktuella. I Bunkeflostrand anordnas sedan flera år samverkansträffar där pedagoger från förskola och förskoleklasser träffas och utbyter erfarenheter. Förra terminen låg fokus på barn med behov av särskilt… Läs mer

Publicerat:

"Roligast se barnens lärandeprocess"

Margareta Husberg, förskollärare på Carl Gustafs förskola, svarar på Camilla Lindskougs ”Skicka vidare”-frågor. Ni har många barn runt er hela dagen. Hur skapar ni tid för eftertanke i vardagen? – Vi skapar eftertanke under våra reflektioner som vi har en dag/vecka, men även de stunder då barnen skapar lekar och möten med varandra. Vad är det roligaste… Läs mer

Publicerat:

“Kooperativt lärande kan börja med små steg”

För Desireé Dahlgren på Geijerskolan har det kooperativa lärandet betytt mycket – både för gruppdynamiken bland eleverna och för hennes roll som lärare. Desireé Dahlgren har arbetat som klasslärare i sju år och har, som hon uttrycker det, “alltid haft värdegrund i bakhuvudet.” Hon praktiserar i dag inte kooperativt lärande fullt ut, men tror att… Läs mer

Publicerat:

"Variation och delaktighet viktigt"

Camilla Lindskoug, förstelärare på Pauliskolan, svarar på ”Skicka vidare”-frågorna från Charlotte Kilic. Hur gör du för att göra ditt ämne intressant för eleverna? – Vilken svår fråga! Min första tanke är: ”Gör jag det?”. Det är naturligtvis min ambition, men skulle jag fråga alla mina elever skulle det säkert finnas de som tycker att jag misslyckas med detta.… Läs mer

Publicerat:

"De bästa lärarna vill utvecklas"

Den här veckan svarar Elif Florin, grundskollärare 4–6 på Möllevångsskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Madlen Öberg. – Varför valde du att utbilda dig till lärare? – Det var inte självklart att jag skulle bli lärare. Året efter studenten träffade jag två blivande lärare, som väckte min nyfikenhet och inspirerade mig att söka lärarprogrammet. Det är ett val jag aldrig har ångrat. Jag har arbetat som… Läs mer

Publicerat:

Podagog Malmö – Att ta emot nyanlända elever

Vad är viktigt att tänka på när nyanlända elever ska lotsas in i skolsystemet? I det här avsnittet av Podagog Malmö träffar vi Johanna Söderlund, Lisa Lundkvist och Elma Radovac på Vägledning & Stöd på Språkcentralen i Malmö. Vägledning & Stöd försöker vara en brygga från mottagningsenheten Mosaik till en fungerande skolgång för nyanlända elever.… Läs mer

Publicerat:

Malmö delar är här

Malmö delar är en ny digital lärplattform som har skapats för att sätta ord på den tysta kunskapen, som projektledaren Tobias Sonestedt uttrycker det. Han menar att det är en demokratifråga: – Alla elever har rätt till alla lärare. Malmö delar ska gå bortom fakta och läromedelsproducenter och istället fokusera på lektionsplanering och tips. Genom… Läs mer

Publicerat:

"Kompromissa inte så mycket"

Den här veckan svarar Annika Lindgren, fritidspedagog på Husieskolan, på ”Skicka vidare”-frågorna från Lie Kylborn. – Vad tror du måste göras för att läraryrket ska få en högre status i samhället? – Ta yrket på allvar. Höja lönerna och inte kompromissa så mycket. Det finns få arbetsplatser i samhället där man mer eller mindre tar… Läs mer