Kommunikationsskolan bygger nytt bo

Det är snart ett år sedan flytten gick. Från Söderkullaskolan till lokaler i anslutning till Värner Rydénskolan. Kommunikationsskolan i ny...