It is symbolical the staff (parts aspire to the whole).
pauline1
bild1_2
sprakdag_2013_afm_510

Del 2: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling. Det visar internationell och nationell...