Publicerat:

Här kodar de i förskoleklass

På Västra skolan introduceras barnen för programmering redan i förskoleklass – lärarna ser stora pedagogiska poänger i samarbete och kooperativt lärande. – Kan en Ipad prata? Jo, det kan den faktiskt. Förskolepedagogen Tina Forsberg får genast medhåll av barnen på Västra skolan. En gång i veckan står programmering, med utgångspunkt i materialet på code.org, på… Läs mer

Publicerat:

Tålamod och planering gav resultat

Fridhemsskolan har en gemensam plan för bibliotek och IKT, som syftar till att öka läsandet av skönlitteratur samt att hantera digitala verktyg. Progressionen är tydlig från årskurs till årskurs, med uttalade mål och förslag till aktiviteter. – Det är viktigt att se oss som en enhet, säger IKT-pedagogen Bror Remhill och får medhåll av skolbibliotekarien… Läs mer

Publicerat:

Ser möjligheter med kodning

I höst blir programmering en del av schemat som ett led i att öka elevernas digitala kompetens. Men först är det lärarna som ska utbildas – i Malmö görs det till exempel med hjälp av legobyggande. Grundskoleförvaltningen i Malmö satsar på Lego Education, där man med hjälp av We Do och Mind Storms kombinerar legobyggande… Läs mer

Publicerat:

Att använda chatt som en enkel väg till digitalisering

Att få eleverna att chatta sig till kunskap är lätt för den lärare som använder sig av Hangouts – en möjlighet i Google Apps for Education. – Det finns så många fördelar med att använda chattgrupper i undervisningen och den viktigaste måste vara att alla elevers röster blir hörda. Dessutom kan de få återkoppling väldigt… Läs mer

Publicerat:

Digitalisera mera

Den 1 juli 2018 revideras grundskolans läroplan. Begrepp som digitalisering och programmering införs som inslag i flera ämnen. Hermodsdalsskolan har som mål att vara i framkanten för en digitaliserad skola. – Det är viktigt att skolan och fritidshemmet skapar möjligheter för eleverna att lära sig hur den digitala världen fungerar, säger Bilal Fakhro, barnskötare och… Läs mer

Publicerat:

Han älskar att motivera

Magister Nordström har nästintill blivit ett begrepp och det har sträckt sig långt utanför Malmö stads gränser. I skrivande stund når Malmöläraren Rickard Nordström dagligen över 14 300 personer med sitt Instagramkonto och följarskaran fortsätter att öka. Han kallar sitt klassrum för Kunskapsfabriken, avslutar varje vecka med att fredagsdansa med klassen och utsågs nyligen till… Läs mer

Publicerat:

Teknoteket i praktiken

På Komvux Södervärn finns sedan vårterminen Teknoteket. Hit kan lärare komma själva, i grupp eller tillsammans med sina elever för att testa olika hjälpmedel. För Birgitta Ryding, förstelärare inom IKT, är Teknoteket en självklar plats att besöka. Birgitta undervisar i svenska som andraspråk. Eleverna är de som avslutat SFI och som vill läsa vidare. Birgitta ser… Läs mer