Barn lär barn

Barn lär barn – det är Amra Dzindo, förstelärare på Munkhätteskolan, helt övertygad om. Inspirerad av forskare som Dylan Wiliams-...

Tillgängligt lärande för alla

Skolan ska vara tillgänglig för alla elever. I mötet med lärare, såväl som fysiska miljöer, ska lärmiljön kunna möta varje...