Delaktighetsmodell öppnar upp för elevers tankar

På Valdemarsro gymnasium – Malmös största gymnasiesärskola, gör eleverna sina röster hörda genom delaktighetsmodellen DMO. Målet – att skapa tillgängliga...

PotatoPotato – scenkonst som komplement till skolans undervisning

PotatoPotato är ett scenkonstkollektiv som skapar teater med bland annat skolans läroplan som grund. I deras föreställningar berörs till exempel jämställdhet, genus, historia, sexualundervisning...

Del 2: Myter kring flerspråkighet som hindrar kunskapsutvecklingen i skolan

Främjande av flerspråkighet i skolan ger elever med annat modersmål bästa möjliga förutsättningar för kunskapsutveckling. Det visar internationell och nationell...