Tillgängligt lärande för alla

Skolan ska vara tillgänglig för alla elever. I mötet med lärare, såväl som fysiska miljöer, ska lärmiljön kunna möta varje...

InnoCarnival för hållbar utveckling och kreativa lösningar

Ämnesövergripande och tävlingsmoment är den röda tråden i undervisningen för eleverna i årskurs 7 på Apelgårdsskolan. Genom uppdrag från Stadsbyggnadskontoret...

Uppmärksammade bloggar och mikrobloggar på Oxievångsskolan

På Oxievångsskolan bloggar eleverna i årskurs 8 fram både förmågor och resonemang. Via digitala tidningar och Twitter sätter de åsikter...