Delaktighetsmodell öppnar upp för elevers tankar

På Valdemarsro gymnasium – Malmös största gymnasiesärskola, gör eleverna sina röster hörda genom delaktighetsmodellen DMO. Målet – att skapa tillgängliga...