Om mig

Anna Gullberg

Jag heter Anna Gullberg och arbetar som en av två centralt placerade NT-Utvecklare i Malmö Stad. Innan dess har jag arbetat som Ma/NO lärare år 1-7 under många år och undervisat på mellanstadiet. Det sista året arbetade jag som förstelärare i Ma/No med ett stort intresse för bedömning för lärande.
Sedan 2007 arbetade jag även som matematikutvecklare och sedan 2011 som en del av min tjänst, 20%. Jag har sedan dess arbetat med matematikutveckling och handledning inom matematiklyftet i Lomma Kommun.
Under dessa år gjorde jag en avstickare till Malmö Högskola där jag, parallellt med matematikutvecklaruppdraget, arbetade som universitetsadjunkt i matematikdidaktik under ca.2år.

Ett stort intresse för skolutveckling har gjort att jag nu arbetar som central NT-Utvecklare i Malmö Stad.
Som NT-utvecklare handleder och arbetar jag/vi ute på Malmös skolor och tillsammans med lärarna utvecklar undervisningen inom naturvetenskap/teknik med fokus på kollegialt lärande. Vi har också seminarieserier på grundskoleförvaltningen som handlar om lärande och bedömning inom naturvetenskap och teknik i skollår 1-9.

Jag är intresserad av naturvetenskap, teknik och matematik och vill att alla elever ska få uppleva dessa ämnen i alla dess former på ett lustfyllt sätt.

Blev du nyfiken på att diskutera skolutveckling och lärande så hör gärna av dig!

Anna.gullberg@malmo.se