Om mig

Annika Josefsson

Annika Josefsson, rytmikpedagog på barnkulturenheten.
Jag arbetar med att så många barn som möjligt i Malmö Stad ska få delta i kulturella upplevelser. Detta sker genom att jag driver förskolekörer, teaterprojekt, dramatiserade stadsvandringar, fortbildningar för pedagoger och en del annat smått och gott. Om detta vill jag gärna skriva om här.