Om mig

Anna Rasegård

Arbetar som Teaterpedagog på Barnkulturenheten.
Detta innebär att jag främst jobbar med att sätta upp teaterpjäser inom olika läroteman med elever på lågstadiet.
Vi sätter upp pjäser om till exempel rymden, kroppen, forntiden och uppfinningar.