Om mig

Birger Emanuelsson

Naturpedagog på Pedagogisk Inspiration. Utbildad biolog och grundskolelärare 4-9.
Specialintressen: Fåglar,däggdjur,svampar och biodling