Om mig

Eileen

Eileen uppfattar naturen som en stor källa till inspiration. Hon arbetar med olika tekniker som serieteckning, akvarell, grafik, installation, keramik och tovning. Under 2014 utforskade Eileen Ribersborg i Malmö genom ett studieprojekt med vuxna och barn. Hennes konstnärskap handlar ofta om platsbaserat lärande och platsspecifik konst. Sedan 2015 studerar Eileen bildpedagogik och pedagogiskt drama.