Om mig

genuspiloter

På Malmös kommunala gymnasieskolor har genuspiloter utbildats under ledning av Eva Bringéus, Karin Jannert Romeé och Elizabeth Flórez. Genuspiloterna får utbildning i genusmedveten pedagogik med ett normkritiskt och intersektionalitetsperspektiv. Ett nätverk med syfte att stödja implementeringen ute på skolorna har bildats.