Om mig

Gustavo Nazar

Samordnare Normer och värden på Pedagogisk Inspiration Malmö.
Utifrån vad jag gjort senaste tiden: har bl a arbetat med utbildningar, utvecklingsprocess, metodutveckling inom Interkulturalitet, Barnkonventionen, Antirasism och Diskrimineringslagen och Kunskapsallianser.