Om mig

Jessica Borjo

Jag jobbar som teamledare i ett av förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam. Vi är en stödfunktion som arbetar mot förskolechefer och verksamheter med olika utvecklingsinsatser, på kort och lång sikt. Mitt arbete är oerhört varierande och lustfyllt och min ambition är att dela med mig av en del av de spännande möten jag gör under min arbetstid. Hoppas du vill hänga på!