Om mig

Johanna Söderlund

Mitt namn är Johanna Söderlund och jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organiserar och undervisning av av nyanlända elever. Här bloggar jag om mitt arbete samt nyheter, tankar och reflektioner kring nyanlända elevers förutsättningar för lärande och om de lärande sammanhang som skapas i möten med lärare.