Om mig

Johanna Söderlund

Mitt namn är Johanna Söderlund och jag arbetar på Språkcentralens Vägledning och stöd med att bistå skolor i arbetet med mottagande, riktlinjer, organisering och undervisning av nyanlända elever. Här bloggar jag om vår vardag som handlar om nyanlända elevers förutsättningar för lärande och våra spännande möten med lärare.