Om mig

Fredrik Andersson

Jag arbetar på den nystartade Hyllievångsskolan som förskollärare i förskoleklass. Där vill jag i egenskap av dramapedagog att eleverna ska få möta samt nyttja så många uttryckssätt som möjligt. Detta arbete bedriver jag och mina kollegor gärna i ett projekterande arbetssätt där min uppgift blir som processutvecklare eller projektsamordnare.