Om mig

Maria Schedvin

Jag är skolbibliotekarie på Oxievångsskolan i Oxie. Målet med att blogga här är att lyfta vår skolbiblioteksutveckling och det arbete som sker genom mediateket. Min förhoppning är att jag kan inspirera andra med att dela våra arbetssätt.