Om mig

Marie Sjöblom

Lektor i Kollegialt Lärande
Arbetsmarknads-, gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen