Om mig

Mia Moberg

Jag heter Mia Moberg och jag arbetar som logoped på Rosengårdsskolan. Min uppgift är att genom träning, kartläggning, handledning och utbildning främja elevernas språkutveckling och på så sätt hjälpa dem att nå skolans mål.