Om mig

referensgruppen

Refensgruppen är pedagoger från olika förskolor i Malmö; Mellanheden, Glimmingehus, Gyllebo, Sommarbäcken, Korrebäcken, Gullviksborg samt Stock & sten. Tillsammans kommer de bland annat att lyfta sina reflektioner kring lärandeprocessen i förskolan.