Om mig

Språkutveckling på gymnasiet och vux

Vad händer ute på skolorna? Vilka frågor och tankar om språkutvecklande arbetssätt kan vi dela med oss av? Tillsammans mer skolornas egna språkutvecklare hoppas jag kunna skapa en levande mötesplats med dialogen i fokus. Välkomna med inlägg, smått som stort.
/ Eva Bringéus, lektor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen