Anders Karlsson

Jag jobbar som lektor med ansvar för IKT- och didaktikutveckling på AGVF och som Religionskunskaps- och samhällskunskapslärare på Malmö idrottsgymnasium.

3 inlägg

Anna Gullberg

Jag heter Anna Gullberg och arbetar som en av två centralt placerade NT-Utvecklare i Malmö Stad. Innan dess har jag arbetat som Ma/NO lärare år 1-7 under många år och undervisat på mellanstadiet. Det sista året arbetade jag som förstelärare i Ma/No med ett stort intresse för bedömning för lärande. Sedan 2007 arbetade jag även som matematikutvecklare och sedan 2011 som en del av min tjänst, 20%. Jag har sedan...

10 inlägg

Anna Rasegård

Arbetar som Teaterpedagog på Barnkulturenheten. Detta innebär att jag främst jobbar med att sätta upp teaterpjäser inom olika läroteman med elever på lågstadiet. Vi sätter upp pjäser om till exempel rymden, kroppen, forntiden och uppfinningar.

1 inlägg

Anna Schylander

Hej och välkommen till bloggen ”Genrepedagogik på Kroksbäcksskolan”! Jag heter Anna Schylander, och är tillsammans med två andra förstelärare ansvariga för fortbildning och det kollegiala lärandet i genrepedagogik, matematik och språkutvecklande arbete samt ASL på vår skola. Här kan du följa vårt implementeringsarbete för lärarna och arbetet ute i klasserna med våra elever!

15 inlägg

Anna W Gustafson

Jag bloggar om Värnhemsskolan, den största och mest mångsidiga skola jag någonsin upplevt. Efter sex fina år som lärare på Mediegymnasiet – skolan som inte finns längre – är Värnhemsskolan min nya arbetsplats. Här samsas elever och och personal från nationella yrkesgymnasieprogram, individuella alternativ, gymnasiesärskola, introduktion, språkintroduktion, yrkesskola och vuxenutbildningar. Ingen dag är den andra lik, det är fullt upp varenda sekund och jag lämnar aldrig det här huset utan...

10 inlägg

Annie Bergh

Mitt namn är Annie Bergh och jag arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag på IT-enheten. Jag är barnskötare, förskollärare, grundskollärare, dramapedagog och SVA-lärare i botten och har genom åren utvecklat ett stort intresse för IT. Jag har varit eTwinningambassadör sedan 2007, haft uppdraget som processtödjare, MaAppsambassadör och IT-pedagog på Kungshögskolan som var min senaste arbetsplats. I bloggen eTwinning informerar jag om eTwinning i stort och smått, mina pågående...

50 inlägg

Annika Björkman

Hej Jag heter Annika Björkman och är verksam som processtödjare i modersmål för område G i förskoleförvaltningen sedan februari 2014. Jag har arbetat i Malmö stad sedan 1990 först som barnskötare, förskollärare och sen färdig specialpedagog i januari 2014. Mitt uppdrag som processtödjare är att inspirera, handleda medarbetare och förskolechefer kring hur de kan stödja barns alla språk i förskolan. Jag håller även i kurser med andra processtödjare som riktar...

2 inlägg

Annika Hansen

Jag arbetar som förstelärare på Komvux Malmö Södervärn och undervisar i sfi på flexen för lågutbildade. I mitt försteläraruppdrag har jag fokus på individanpassat arbetssätt. Jag är också ansvarig för det pedagogiska innehållet på lärplattformen hejsvenska.se. Jag bloggar tillsammans med min förstelärarkollega Birgitta Mörkeberg.

3 inlägg

Annika Josefsson

Annika Josefsson, rytmikpedagog på barnkulturenheten. Jag arbetar med att så många barn som möjligt i Malmö Stad ska få delta i kulturella upplevelser. Detta sker genom att jag driver förskolekörer, teaterprojekt, dramatiserade stadsvandringar, fortbildningar för pedagoger och en del annat smått och gott. Om detta vill jag gärna skriva om här.

1 inlägg

Bent Nielsen

Mitt namn är Bent Nielsen och jag arbetar på Universitetsholmens Gymnasium som VVS-lärare och 1:e lärare.

1 inlägg

Birger Emanuelsson

Naturpedagog på Malmö Naturskola. Utbildad biolog och grundskolelärare 4-9. Specialintressen: Fåglar,däggdjur,svampar och biodling

3 inlägg

Birgitta Ryding

Hej, Jag heter Birgitta Ryding och arbetar på Komvux Malmö Södervärn som lärare i SVA och sedan augusti 2014 har jag en förstelärartjänst med IKT inriktning. Två saker jag tycker är roligt och inspirerande inom min tjänst är just hur man som pedagog med hjälp av digitala medel, kan arbeta för en gemensam struktur inom kollegiet, men även såklart hur eleverna kan använda sig av datorer i sitt kunskapsinhämtande.

2 inlägg

Bo Lindvall

Bo startade Malmö Naturskola och arbetade som samordnare fram till sin bortgång i mars 2016.

13 inlägg

Carina Ljunggren & Jeanette Nilsson

Vi heter Carina Ljunggren och Jeanette Nilsson och arbetar i förskoleklass på Kulladalsskolan i Malmö. I vår blogg ‘Språkåret i F-klass’ delar vi med oss av hur vi arbetar med tematisk språkutveckling i förskoleklass. Vi hämtar inspiration från Att Skriva sig till Läsning (ASL), genrepedagogiken samt läsförståelsestrategier.

3 inlägg

Caroline Ulvsand

Kultursekreterare Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan. Ansvarar för Skapande skola.

12 inlägg

Charlotte Christoffersen

Grundskollärare 1-7 Sv-SO i Malmö stad. Intresserad av pedagogik i allmänhet och i synnerhet kring Kooperativt Lärande, ‘Att Skriva sig till Läsning på dator’, IKT-pedagogik, Entreprenöriellt Lärande.

179 inlägg

Chris Munsey

Anställd på Pedagogisk Inspiration Malmö. Sedan 2011 har jag arbetat bl.a. som videoredaktör på Pedagog Malmö. Sedan hösten 2015, i samband med en omorganisering på enheten, har jag varit öronmärkt för omplacering.

22 inlägg

Dan Collin

Utvecklings-sekreterare/(-pedagog), kring nyanländas lärande, på Språkcentralen – Vägledning och stöd. Tidigare bl a förstelärare och lärare på Komvux Malmö Södervärns sfi.

1 inlägg

David Norgren

Systembibliotekarie på Centrum för Pedagogisk Inspiration, Malmö stad. Arbetar främst med SELMA, skolornas gemensamma mediesystem.

12 inlägg

Eileen Laurie

Eileen uppfattar naturen som en stor källa till inspiration. Hon arbetar med olika tekniker som serieteckning, akvarell, grafik, installation, keramik och tovning. Under 2014 utforskade Eileen Ribersborg i Malmö genom ett studieprojekt med vuxna och barn. Hennes konstnärskap handlar ofta om platsbaserat lärande och platsspecifik konst. Sedan 2015 studerar Eileen bildpedagogik och pedagogiskt drama.

11 inlägg

Elizabeth Florez

Förskollärare, drama- och genuspedagog med många års erfarenhet i arbete med värdegrundsfrågor och skolutveckling.

13 inlägg

Erika Andersson

Jag undervisar i svenska och engelska samt arbetar som förstelärare i språkutveckling på Universitetsholmens gymnasium.

1 inlägg

Ester Roxberg

Ester Roxberg, författare som också arbetar som Mediapedagog på Rönnenskolan i Malmö. Jag bloggar gärna om det jag vill arbeta mest för i skolan; läsning och skrivande.

1 inlägg

Eva Henriksson Garatea

Jag arbetar som förstelärare på S:t Petri skola och undervisar framför allt historia men jag har också spanska och religion i min kombination. Just nu handleder jag kollegor i en Learning study undersökning kring historiebruk. Jag jobbar mycket med kollegialt lärande och systematiskt kvalitetsarbete samt har ett stort intresse för historiedidaktik.

3 inlägg

Eva Hörnblad

Jag heter Eva Hörnblad och jobbar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Där arbetar jag med att innehållsfylla fysiska platser i Malmö stad med lektionsinnehåll utifrån ett utomhuspedagogiskt perspektiv i olika ämnen. I samarbete med pedagoger, Malmö Stadsarkiv, Malmö Museer, Gatukontoret och Stadsbyggnadskontoret utvecklas kartan och dess innehåll.

13 inlägg

Eva Wiberg

Jag är mellanstadilärare, men arbetar sedan länge i skolbiblioteket på Rosengårdsskolan.

4 inlägg

Fredrik Håkansson

Fredrik är bildlärare och produktionsansvarig på Humfryskolan i Malmö. Just nu genomför niorna på skolan tillsammans med MAH och teatergruppen PotatoPotato ett projekt som kretsar kring PISA-undersökningen. Research och workshops kommer mynna ut i en scenföreställningen om skolresultat i ett globalt perspektiv. Ungas tankar och reaktioner på debatten om PISA och svenska skolans kris gestaltas på scen av elever. Fredrik bloggar om projektet här.

2 inlägg

Fredrik Johansson

Lärare i svenska som andraspråk på Komvux Malmö Pauli. Förstelärare med inriktning språkutvecklande undervisning. Under en vecka i mars 2017 reste jag och mina tre kollegor Anna Engström, Kristina Lindsjö och Marie Thorsell till konferensen TESOL i Seattle, en av världens största konferenser för andraspråkslärare. Tillsammans kommer vi därför under en period att blogga om våra erfarenheter därifrån på den här bloggen.

3 inlägg

Gästbloggare

Gästbloggare är olika personer som på något sätt arbetar med skola, förskola eller fritidshem i Malmö. I varje inlägg står det vem som har producerat inlägget.

52 inlägg

Genus i Praktiken

Genus i praktiken är en kurs för pedagoger som vill ha konkreta metoder och kunskaper i en genusmedveten pedagogik. I praktiska övningar provar vi oss fram, kopplat till läroplanen. Viktiga aspekter är att problematisera, samtala och reflektera kring frågor om genus och identitet, makt, kön, sexualitet och traditionella könsroller. Vi utgår från vardagen och bygger en kunskapsbas att ta med till förskolan eller klassrummet. Kursledare är Elizabeth Flòrez. Kursen arrangeras...

11 inlägg

Genuspiloter

På Malmös kommunala gymnasieskolor har genuspiloter utbildats under ledning av Eva Bringéus, Karin Jannert Romeé och Elizabeth Flórez. Genuspiloterna får utbildning i genusmedveten pedagogik med ett normkritiskt och intersektionalitetsperspektiv. Ett nätverk med syfte att stödja implementeringen ute på skolorna har bildats.

15 inlägg

Gosia Bojkowska

Jag som skriver det här heter Gosia Bojkowska och arbetar som bildlärare i de särskilda undervisningsgrupperna Sakura och Olympen för barn med autism. Jag är även utbildad på Kungl. Konsthögskolan i Stockholm och arbetar framförallt med skulptur. Att förena konst med pedagogik är spännande och att arbeta med elever inom autismspektrumet har varit och är en av de mest kreativa processerna jag tagit del av.

6 inlägg

Gunilla Holmqvist

Mitt namn är Gunilla Holmqvist och jag undervisar i år 1 på Mellanhedsskolan. Jag har arbetat som lärare i mer än 10 år och är väldigt intresserad av språkutveckling och språkets betydelse för kunskapsutveckling i alla skolämnen. Därigenom har jag fortbildat mig via kurser på Malmö Högskola samt på Centrum för pedagogisk inspiration. Jag är med i läs- och skrivnätverket på PI-Malmö sedan flera år tillbaka och går även en...

5 inlägg

Henrik Roslund

Förstelärare i språkutveckling på Universitetsholmens gymnasium. Undervisar i samhällskunskap och svenska och har ett brinnande intresse för politik och skönlitteratur.

1 inlägg

Ida Rosqvist

Jag heter Ida Rosqvist och arbetar som skollogoped på Rosengårdsskolan. Jag brinner för muntlig och skriftlig språk- och kommunikationsutveckling med koppling till Lgr 11.

19 inlägg

Ina Alm

Kulturutvecklare Grundskoleförvaltningen Pedagogisk Inspiration Malmö Kompetensutveckling inom kultur i skolan Skapande skola

54 inlägg

Jassim Ahmadi

Jassim Ahmadi är utbildad till socionom och personalvetare. Han har tidigare arbetat som skolkurator på Rosengårdsskolan i Malmö samt är en entreprenör, Inspiratör, hiphop artist och författare. Han har en lång erfarenhet i arbetet med barn och unga genom bland annat socialtjänst, HVB-hem och skola. Arbetet har varit med metoder som låg-affektivt bemötande, lösningsfokus, M.I, BBIC, ART, LEAN m.m.

12 inlägg

Jessica Borjo

Jag jobbar som teamledare i ett av förskoleförvaltningens pedagogiska utvecklingsteam. Vi är en stödfunktion som arbetar mot förskolechefer och verksamheter med olika utvecklingsinsatser, på kort och lång sikt. Mitt arbete är oerhört varierande och lustfyllt och min ambition är att dela med mig av en del av de spännande möten jag gör under min arbetstid. Hoppas du vill hänga på!

4 inlägg

Johanna Söderlund

Mitt namn är Johanna Söderlund och jag är svenska som andraspråkslärare och förstelärare på Apelgårdsskolan. Jag har fått det spännande uppdraget att starta och driva vår förberedelseklass på högstadiet, vilket passar mig utmärkt eftersom jag brinner för språkutvecklande undervisning.

16 inlägg

Jonas Dahl

Jag arbetar som förvaltningsövergripande lektor (Gy/Vux) med matematik och naturvetenskap som ansvarsområde. Här kommer det att dyka upp tankar om matte, länkar till vetenskapliga artiklar och andra saker av intresse för skolutveckling inom dessa områden.

8 inlägg

Jonas Sjölander

Jag är forskningsledare vid PI. Är historiker och kommer att blogga om ämnen som har anknytning till forskning, historia och lärande.

11 inlägg

Jörgen Ekberg

Hej jag heter Jörgen Ekberg och arbetar på Pedagogisk inspiration Malmö som utvecklingssamordnare för fritidshem. Jag har arbetat som fritidspedagog sedan 1992 och i Malmö stad sedan 1997.

1 inlägg

Karin Ahlstedt

Jag jobbar som biblioteksutvecklare på Pedagogisk Inspiration Malmö sen juni 2013 och har sen 2006 jobbat som gymnasiebibliotekarie på flera olika gymnasieskolor i Malmö. På fritiden är jag en hängiven löpare, som gärna springer långt och länge. Jag älskar att utmana mig själv och att sätta upp långsiktiga mål.

117 inlägg

Katarina Fornell

Förstelärare. Lärare i matematik, NO och teknik på Apelgårdsskolan, Rosengård sedan 1996. Arbetar gärna med externa kontakter för att få möjligheter att ta med eleverna ut i verkligheten.

19 inlägg

Katharina Olofsson och Anna Duncanson

Vi som skriver här heter Anna Duncanson och Katharina Olofsson. Vi är grundskollärare och förstelärare på Rosengårdsskolan och är mentorer för ettorna här. Vi har i flera år arbetat i Staffanstorp och tillsammans utvecklat ett tematiskt arbetssätt. Att integrera svenska, SO, NO, musik och bild är självklart för oss. Vi har alltid sett språket som ett av våra viktigaste redskap och nu, sedan vi börjat arbeta här på Rosengårdsskolan, har...

95 inlägg

Kirsi Mustaniemi

Jag heter Kirsi Mustaniemi och arbetar som logoped i en undervisningsgrupp för elever med autism och språkstörning.

1 inlägg

Lars Berggren

Lars har följt en krokig väg in i skolan. Vägen har innehållit musik, illustration, grafisk kommunikation, webbdesign, ledarskap, eget företagande, barn, hus, och en massa annat som inte får plats här. Med tio år i mediebranschen i bagaget försöker han göra skolan till ett mer kreativt och samtida ställe. Just nu har Lars tjänst som förstelärare med inriktning mot medieämnen på Malmö latinskola och har tidigare haft en tjänst som...

7 inlägg

Lars Meding

Jag arbetar med ett projekt för gymnasieförvaltningen som handlar om att utveckla lärprocesser med stöd av främst iPad inom gymnasieskolan. Jag arbetar som IKT pedagog på Pedagogisk Inspiration (Pi).

7 inlägg

Linda Grann

Jag heter Linda Grann och har en bakgrund som lärare både på vanliga grundskolor och skolor för barn med autismspektrumtillstånd. Numera är jag VD för Jengla Omsorg AB som är ett assistansbolag. Jag handleder på skolor och LSS-verksamheter. Jag föreläser, utbildar och skriver om AST, bemötande, barn i behov av särskilt stöd, problemskapande beteende, anhörigrollen och mindfulness. En hel del handlar även om kommunikation, både den vardagliga men också när...

29 inlägg

Linda Persson

Jag arbetar med drama-, teater- och filmpedagogik samt som pedagogisk samordnare i pedagogteamet på barnkulturenheten, Kulturförvaltningen. Pedagogteamet arbetar bland annat med aktuella teman i förskolan och skolan i nära samarbete med pedagoger för att stärka lärprocessen. Pedagogteamet arrangerar även workshoppar samt fortbildningar för pedagoger.

1 inlägg

Linda Sikström

Förstelärare på Kulladalsskolan, samordnare i Område Väster och driver projektet Lärare som ledare. Har arbetat i Malmö som lärare sedan 1997. Intresserad av pedagogiskt ledarskap, lärande och skolutveckling med stöd av forskning och beprövad erfarenhet.

15 inlägg

Linn Johansson

Mitt namn är Linn Johansson och jag arbetar på Pedagogisk inspiration som BFL-utvecklare. Jag är gymnasielärare i svenska samt en rad olika medieämnen och har tidigare jobbat som förstelärare på en gymnasial friskola i Helsingborg. Bedömning för lärande ligger mig varmt om hjärtat och tillsammans med min kollega Anna Gullberg, rektorer och lärare utvecklar vi och strävar efter BFL som ett förhållningssätt inom Malmö stads skolor. Bloggar tillsammans med Anna...

9 inlägg

Lotta Loven

Jag är rektor på Komvux Malmö Pauli. Tillsammans med några andra skolledare deltar jag i kollegialt lärande. Min grupp kommer att ha sin utgångspunkt i distribuerat ledarskap, något som jag och min kollega, Håkan Wegestål, använder, vill utveckla och förbättra. Jag kommer att dela med mig av mina reflektioner under resans gång här på bloggen.

4 inlägg

Maggi Óttarsdóttir

Kultursekreterare på Grundskoleförvaltningen, Pedagogisk Inspiration. Arbetar tillsammans med skolor, kulturombud och kulturaktörer för att utveckla kultur i skolan, bland annat genom skapande skola.

10 inlägg

Magnus Jervill

Hej! Jag heter Magnus Jervill och arbetar som utvecklingssamordnare för fritidshemmen i Malmö stad. Jag har bakgrund som fritidspedagog och även arbetat som skoledare.

3 inlägg

Maria Brorsson

Himmelsblå gymnasielärare i svenska, svenska som andraspråk och historia med intresse för språkutveckling och studiero.

2 inlägg

Maria Lindroth

Bibliotekarie på Centrum för Pedagogisk Inspiration. Skolbiblioteksutveckling är mitt huvudsakliga arbetsområde.

65 inlägg

Maria Rundquist Visser

Hej alla språkintresserade! Mitt namn är Maria Rundquist Visser, jag är förskollärare och specialpedagog med påbyggnadsutbildning i tal-och språk. Just nu arbetar jag som språkutvecklare i ett av de pedagogiska utvecklingsteamen. Jag har haft förmånen att arbeta i områden med flerspråkiga barn och arbete kring barns språkutveckling har gått som en röd tråd genom det mesta jag gjort. I arbetet med att stödja och stimulera barns språkutveckling har jag ofta...

8 inlägg

Maria Schedvin

Jag är skolbibliotekarie på Oxievångsskolan i Oxie. Målet med att blogga här är att lyfta vår skolbiblioteksutveckling och det arbete som sker genom mediateket. Min förhoppning är att jag kan inspirera andra med att dela våra arbetssätt.

8 inlägg

Marianne Bomgren

Jag arbetar med Skoletjenesten Öresund, som är ett samarbete mellan Skoletjenesten på Sjælland, Kulturförvaltningen i Malmö stad och Malmö Högskola. I mina uppgifter ingår att vara kontaktperson för Det utvidgade klassrummet, en kunskapsallians där olika förvaltningar i Malmö ingår, och dess pilotprojekt. Pilotprojektet handlar om språkutveckling, lärande och pedagogiska arenor samt samarbete över förvaltningsgränser – och det ska jag berätta mer om i vår blogg.

7 inlägg

Marina Walker

Arbetar som redaktör för Pedagog Malmö med ansvar för pedagogspåret. Utbildad journalist, grundskollärare årskurs F-6 och fritidspedagog.

38 inlägg

Matilde Törnqvist

Jag är projektledare för Malmö stads kemikalieplan. Under hösten 2017 förankras stadens kemikalieplan med fokus på barn och unga 2017-2019.

6 inlägg

Mattias Bystedt

Systemhandläggare Malmö Apps, Pedagogisk inspiration Malmö. Skapar musik. Vet en hel del om: ljudteknik, videoteknik, strömmande media, programmering.

2 inlägg

Mia Moberg

Jag heter Mia Moberg och jag arbetar som logoped på Rosengårdsskolan. Min uppgift är att genom träning, kartläggning, handledning och utbildning främja elevernas språkutveckling och på så sätt hjälpa dem att nå skolans mål.

2 inlägg

Nils Nilsson

IT-pedagog på Grundskoleförvaltningen. Arbetar bl a med Malmö Apps och Skiftnyckelen.

7 inlägg

Normbrytande rättigheter

Normbrytande rättigheter är ett Malmöbaserat skolprojekt från Ungdom Mot Rasism – Sveriges största antirasistiska ungdomsorganisation. Under 3 år kommer vi arbeta med fem pilotskolor i Malmö för att ta fram metoder för att jobba med antirasism och likabehandling i högstadiet och gymnasiet.

19 inlägg

Pedagog Malmö Live

Pedagog Malmö Live! En dag i det kollegiala lärandets anda.                                                                                 Ladda ner programmet som pdf här                            ...

192 inlägg

Per Dahlbeck

Jag är universitetsadjunkt i utbildningsvetenskap vid Fakulteten för lärande och samhälle på Malmö högskola och även anställd vid FoU Malmö-utbildning för att utveckla förskoleverksamhet i Malmö stad. Mina huvudsakliga intressen kretsar kring mediepedagogik, estetisk gestaltning, deltagarkultur och barns o ungas lärande om, och erövrande av, det okända.

3 inlägg

Piroska Bakran

Jag jobbar som Mediapedagog och Förstelärare på Augustenborgsskolan, men också som samordnare för Skapande skola i område Söder. Jag brinner för läsning, IKT och kultur och genom alla dessa tre språkutveckling. Mitt bloggande kommer att handla om hur jag försöker arbeta med dessa frågor inom skolbiblioteksverksamheten för att stötta elever och pedagoger i skolans vardag.

1 inlägg

Referensgruppen

Refensgruppen är pedagoger från olika förskolor i Malmö; Mellanheden, Glimmingehus, Gyllebo, Sommarbäcken, Korrebäcken, Gullviksborg samt Stock & sten. Tillsammans kommer de bland annat att lyfta sina reflektioner kring lärandeprocessen i förskolan.

38 inlägg

Sandra Svensson

Sandra Svensson heter jag och arbetar som förstelärare på Rosenholmsskolan/Augustenborgsskolan. Jag undervisar i klass 2C på Rosenholm samtidigt som jag driver genus/jämställdhetsfrågor i mitt försteläraruppdrag på båda skolorna. Jag är utbildad förskollärare, grundskollärare åk 1-6 och fritidspedagog.

1 inlägg

Sanne Björklund

Jobbar som utvecklingspedagog i det pedagogiska utvecklingsteamet i område F i förskoleförvaltningen i Malmö. Med särskilt fokus på natur, miljö, utverksamhet och hållbar utveckling.

1 inlägg

Sofie Brandt

Jag arbetar som förste förskollärare i område väster sedan december 20176 och här delar jag med mig av pedagogiska tankar, det dagliga arbetet som förste förskollärare och funderingar kring mitt uppdrag.

8 inlägg

Språkutveckling på gymnasiet och vux

Vad händer ute på skolorna? Vilka frågor och tankar om språkutvecklande arbetssätt kan vi dela med oss av? Tillsammans mer skolornas egna språkutvecklare hoppas jag kunna skapa en levande mötesplats med dialogen i fokus. Välkomna med inlägg, smått som stort. / Eva Bringéus, lektor på gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen

28 inlägg

Therese Traneborn

Hej! Therese Traneborn heter jag och är utbildad förskollärare på Borås Högskola och specialpedagog på Mah. Fungerar under 2014 som processtödjare i modersmål och flerspråkighet i omr. F på Förskoleförvaltningen och informerar och inspirerar om olika arbetssätt hur pedagoger kan jobba med att utveckla/stödja barns modersmål och flerspråkighet. Mina bloggvänner är Babbe och Bobbo som är med på min profilbild som barn älskade jag Anita och Televinken….. Följ med på...

1 inlägg

Tobias Sonestedt

Arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö med pedagogiska arenor. Främst med fokus på film och media. Jag försöker blogga regelbundet om just film i vår blogg Filmkrönikan för att lyfta fram ett av de bästa redskapen att arbeta med i ett klassrum.

229 inlägg

Tomten

Tomten på Pedagog Malmö jobbar framförallt med årets julkalender.

24 inlägg

Ulf Malmqvist

Hej! Jag heter Ulf Malmqvist och är språkutvecklare i det pedagogiska utvecklingsteamet Innerstaden. Jag har även recenserat barnböcker för Bibliotekstjänst sedan 80-talets början och vill nog beskriva mig som en ständigt läsande person, i ett spann som sträcker sig mellan Elsa Beskow och Marcel Proust. I bloggen skriver jag om barn och böcker, om (hög)läsning och jag hoppas även kunna leverera ett och annat boktips. Väl mött!

3 inlägg

Ulrika Burman

Specialpedagog med inriktning på Alternativa verktyg. Arbetar på Pedagogisk Inspiration Malmö. Legitimerad 1-7 lärare med SV/SO.

40 inlägg

Vildana Jugo

Jag heter Vildana Jugo och jag arbetar som förste förskollärare i området Innerstaden 06.Jag är legitimerad förskollärare och jag har vidareutbildat mig till ateljerista och pedagogista. För mig är det viktigt att barnen känner att de är delaktiga i verksamhetsutvecklingen och att de hela tiden befinner sig i meningsfulla sammanhang, där de blir bemötta av nyfikna och engagerade pedagoger som kan utmana dem.

1 inlägg