photo of coins falling on white background

Vad innebär 15 miljoner från regeringen för Malmös skolbibliotek?

Regeringen avsätter 15 miljoner för att stärka bemanningen på skolbiblioteken under 2016 och ytterligare 30 miljoner under 2017. Syftet med statsbidraget är...

tangentbord
skolbibliotekarie