Speech Recognition
strategier_900

Del 2: Lärstrategier på Pedagogisk Inspiration Malmö

Språk- och ämnesutvecklande undervisning på Pedagogisk Inspiration Malmö. Lärstrategier – strategiområden Del 2 – Strategier för läsinlärning och läsutveckling Under...

Kungälv_stillbild
scarecrow-lady