Evenemang

Lärandekonferens om BFL (bedömning för lärande)

Sista anmälningsdag:

Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL kan användas som en…


Lärande miljöer utanför klassrummet

Sista anmälningsdag:

Den 20 september bjuder Pedagogisk Inspiration Malmö in till forskningsseminarium kring pedagogiska utemiljöer. Emilia Fägerstam lektor i pedagogik vid Linköpingsuniversitet…


Flerspråkiga klassrum i fokus

Sista anmälningsdag:

En heldag med aktuell forskning och kollegiala samtal kring flerspråkighet. Föreläsare Jim Cummins och Gudrun Svensson. Obs! Anmälan öppnar 2017-08-09…