Evenemang

Upplevelsebaserat lärande – inspirationsträff den 26 januari kl 13.

Sista anmälningsdag:

Är du nyfiken på modellen ”upplevelsebaserat lärande” – lärande utanför skolans lokaler med språkutveckling i fokus? Vill du att dina…


Mötesplats för pedagoger som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever

Sista anmälningsdag:

Målgrupp: Lärare som har nyanlända elever och flerspråkiga elever i sitt klassrum och som sprider information och kunskap vidare på sin…


Mötesplats för förstelärarekring språk- och kunskapsutvecklande arbete

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring…


Mötesplats för pedagoger som arbetar med flerspråkiga och nyanlända elever

Sista anmälningsdag:

  Målgrupp: Lärare som har nyanlända elever och flerspråkiga elever i sitt klassrum och som sprider information och kunskap vidare på…


Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutvecklande arbete

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring…