Publicerat:

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande


 • 2018-08-30
  14:00 - 17:00

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande Kooperativt lärande är ett arbetssätt som organiserar samarbetet mellan elever i undervisningen och som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar. Precis som Lgr 11 baseras lärandesynen i Kooperativt Lärande på Vygotskijs tankar och teori om att lärande är en social process och sker bäst tillsammans med andra. I (mer…)

Publicerat:

Programmering med LEGO WeDo för förskoleklasspedagoger 11 september


 • 2018-09-11
  14:00 - 16:30

Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har gjort en satsning inom LEGO Education där samtliga skolor med F – 6 har fått en uppsättning på 15 lådor LEGO WEDO. Under höstterminen 2018 kommer vi att genomföra ett antal utbildningstillfällen för förskoleklasspedagoger i hur LEGO WEDO kan användas som ett verktyg för lärande i förskoleklassen. Utbildningen består av (mer…)

Publicerat:

Programmering med LEGO WeDo för förskoleklasspedagoger 8 oktober


 • 2018-10-08
  14:00 - 16:30

Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har gjort en satsning inom LEGO Education där samtliga skolor med F – 6 har fått en uppsättning på 15 lådor LEGO WEDO. Under höstterminen 2018 kommer vi att genomföra ett antal utbildningstillfällen för förskoleklasspedagoger i hur LEGO WEDO kan användas som ett verktyg för lärande i förskoleklassen. Utbildningen består av (mer…)

Publicerat:

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande


 • Inspirationsworkshop Kooperativt Lärande2018-11-08
  14:00 - 17:00

Inspirationsworkshop i Kooperativt Lärande Kooperativt lärande är ett arbetssätt som organiserar samarbetet mellan elever i undervisningen och som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar. Precis som Lgr 11 baseras lärandesynen i Kooperativt Lärande på Vygotskijs tankar och teori om att lärande är en social process och sker bäst tillsammans med andra. I (mer…)

Publicerat:

Programmering med LEGO WeDo för förskoleklasspedagoger 6 december


 • 2018-12-06
  14:00 - 16:30

Grundskoleförvaltningen i Malmö stad har gjort en satsning inom LEGO Education där samtliga skolor med F – 6 har fått en uppsättning på 15 lådor LEGO WEDO. Under höstterminen 2018 kommer vi att genomföra ett antal utbildningstillfällen för förskoleklasspedagoger i hur LEGO WEDO kan användas som ett verktyg för lärande i förskoleklassen. Utbildningen består av (mer…)