Evenemang

Inspirationsträff om bedömningsstöd i historia

Sista anmälningsdag:

Två lärare från Malmö har varit med som referenslärare när bedömningsstödet i historia togs fram tillsammans med Karlstad universitet. Pedagogisk…


Utveckla din matematikundervisning genom analys

Sista anmälningsdag:

Att följa boken kan vara tryggt som matematiklärare men kanske inte lika formativt och anpassat efter dina elevers kunskaper som du önskar. Hur kan man hålla reda på vilken elev som kan vad? Hur kan man orkestrera sin undervisning så den utgår och anpassas efter varje elevs kunskaper istället för vad som kommer i nästa kapitel i boken? Hur kan man veta att ens undervisning ger effekt?

Vi på pedagogisk inspiration bjuder in till föreläsning om hur du, med hjälp av olika verktyg, kan jobba med diagnosmaterial och analys för att planera och utvärdera din matematikundervisning för att utveckla dina elever.
Anmäl dig senast 10/11-2017.


Historiebruk i teori och praktik

Sista anmälningsdag:

Malmö Museer, Malmö Högskola och Skoletjenesten Öresund arrangerar en fortbildning om historiebruk för lärare i åk 5-9. Vi vill belysa…


Inspirationsworkshop Kooperativt Lärande

Sista anmälningsdag:

Kooperativt lärande är ett arbetssätt som organiserar samarbetet mellan elever i undervisningen och som
fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar.