Evenemang

Mötesplats för förskoleklasspedagoger

Sista anmälningsdag:

Välkommen till en mötesplats för förskoleklasspedagoger Pedagogisk Inspiration startar upp en mötesplats för förskoleklasspedagoger. Syftet är ett kollegialt lärande genom…


Lärandekonferens om BFL (bedömning för lärande)

Sista anmälningsdag:

Är du nyfiken på hur BFL kan bidra till att stödja elevers lärande och hur BFL kan användas som en…


Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk och kunskapsutvecklande arbete

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input…


Flerspråkiga klassrum i fokus

Sista anmälningsdag:

En heldag med aktuell forskning och kollegiala samtal kring flerspråkighet för Malmös stads pedagoger med Jim Cummins och Gudrun Svensson…


Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input…


Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input…