Evenemang

Upplevelsebaserat lärande – inspirationsträff den 26 januari kl 13.

Sista anmälningsdag:

Är du nyfiken på modellen ”upplevelsebaserat lärande” – lärande utanför skolans lokaler med språkutveckling i fokus? Vill du att dina…


Mötesplats för förskoleklasspedagoger

Sista anmälningsdag:

Pedagogisk Inspiration startar upp en mötesplats för förskoleklasspedagoger. Syftet är ett kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte och en fördjupad kunskap i…


Mötesplats för förstelärarekring språk- och kunskapsutvecklande arbete

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring…


Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutvecklande arbete

Sista anmälningsdag:

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring…