Evenemanget har avslutats.

Att arbeta med systematiska undersökningar – inventering av damm

Föreläsare: Eva Hörnblad och Birger Emanuelsson

Det är många som åker ut och håvar småkryp i dammar med sina elever. Hur skulle du kunna förbereda eleverna och öka deras kunskap kring det som de kommer att få möta vid och i en damm? Hur kan du ta vara på den kunskap och det mervärde som utomhusaktiviteten ger?

Pedagogisk Inspiration Malmö bjuder in till fortbildning för pedagoger i Malmö Stad kring hur man skulle kunna arbeta med systematisk undersökning – Håva i damm. I Torup tittar vi på lektonsmaterial som beskriver hur man på ett sätt kan förarbeta, genomföra och efterarbeta håvning med elever i åk 7-9. Men till största del provar vi materialet praktiskt.

Materialet utvecklas i samarbete med Kryddgårdsskolan och Malmö högskola. Arbetet kommer att slutföras under tidig hösttermin. Ett utkast av materialet, som innehåller pedagogisk planering, lärarhandledning och övningar, finns att hitta i Närmiljö som lärmiljö – Naturområden – Håva i damm.

Vid frågor och kontakt: eva.hornblad@malmo.se

Plats:

Plats:  

Venue Phone: 0705355104

Adress:
Hyby grindväg 13, 23364, Bara