Evenemanget har avslutats.

Cykla för skolbibblan

Aldrig tidigare har årets cykelfest varit mer aktuell. Regeringens beslut den 9 mars i år, innebär att skolbiblioteket ska vara en del av undervisningen genom att stärka elevernas språkliga och digitala kompetens. Med anledning av det besöker vi, med hjälp av cykeln, sex  inspirerande skolbibliotek, från förskola till gymnasium. Vilka skolbibliotek det är blir en överraskning.

Du kommer att få se skolbibliotek:

som är väl integrerade i skolans verksamhet och medverkar till högre måluppfyllelse
där skolbibliotekarien samverkar med ledning och personal kring elevernas lärande

Därtill ett förskolebibliotek som arbetar aktivt med språkutveckling för att förbereda barnen inför skolstarten.

Under dagen bjuder vi på förmiddags- och eftermiddagsfika, lunch i det gröna och förhoppningsvis sol.

Målgrupp:

Skolledare/Förskolechefer, skolbibliotekspersonal, förskolepersonal, lärarstudenter

Skolledare/Förskolechefer som kommer i sällskap med sin personal kommer att ha förtur.

Samling utanför Pedagogisk Inspiration, Rönnbladsgatan 1B

Plats:

Plats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö