Evenemanget har avslutats.

Kooperativt lärande

Föreläsare: Linda Sikström & Daniel Prsa

Anmälan hittar ni på https://goo.gl/UsweLa

Kooperativt lärande är ett arbetssätt som organiserar samarbetet mellan elever i undervisningen och som fungerar att variera med traditionellt elevarbete och lärarledda genomgångar. Precis som Lgr 11 baseras lärandesynen i Kooperativt Lärande på Vygotskijs tankar och teori om att lärande är en social process och sker bäst tillsammans med andra. I John Hatties metastudie ‘Visible Learning’ (2008) hamnar Kooperativt Lärande högt upp på listan över arbetssätt som visar mätbara resultat i elevers prestationer.

Genom att arbeta med Kooperativt lärande kan du organisera elevers samarbete för att de ska bli aktiva i sitt lärande och samtidigt hjälpa och stödja sina kamrater i deras lärande.

De färdiga strukturerna i Kooperativt Lärande är inte ämnesbundna och är konstruerade så att elever arbetar med varandra i par och/eller grupper. Strukturerna är uppbyggda så att innehållet processas utifrån att samtliga deltagare är aktiva.

Praktisk information

För lärare som är anställda i Malmö Stad är workshopen kostnadsfri.

För lärare från andra kommuner kostar det 250 kr att delta på workshopen.

Fika ingår.

Plats: Pedagogisk Inspiration Malmö, Rönnbladsgatan 1B vån 4.

Datum: Torsdagen den 1 juni Tid: 14.30-17:

Anmälan görs på: https://goo.gl/UsweLa

Plats:

Plats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö