Lärande miljöer utanför klassrummet

Föreläsare: Emilia Fägerstam och Fredrika Mårtesson

Kostnadsfritt


Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

Den 20 september bjuder Pedagogisk Inspiration Malmö in till forskningsseminarium kring pedagogiska utemiljöer.

Emilia Fägerstam lektor i pedagogik vid Linköpingsuniversitet och Fredrika Mårtensson docent i miljöpsykologi vid SLU i Alnarp

föreläser om sin forskning av undervisning utomhus från två skolor i Malmö.

Läs mer i inbjudan här

Plats:

Plats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö