Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutvecklande arbete

Kostnadsfritt

Expired

Online event registration and ticketing powered by Event Espresso

En mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete.

Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring försteläraruppdraget.

Målgrupp: Förstelärare som har språkutveckling som sitt fokusområde.

Innehåll: Vi kommer t.ex. lyfta förstelärarrollen, metoder för kollegialt lärande och senaste nytt i forskningsfältet kring språk-, läs-, och skrivutveckling. Innehållet kommer till stor del kunna formas utifrån deltagarnas önskemål.

Datum: 23/1

Ytterligare två träffar under våren 6/3 och 24/4. Du hittar dem i kalendariet och anmälan krävs inför varje träff.

Plats:

Plats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö