Evenemanget har avslutats.

Mötesplats för förstelärare med uppdrag kring språk- och kunskapsutvecklande arbete

Pedagogisk Inspiration (PI) startar upp en ny mötesplats för förstelärare kring språk- och kunskapsutvecklande arbete. Vår avsikt är att starta under våren 2017 och bygga vidare under nästa läsår.

Syfte: Kollegialt lärande genom erfarenhetsutbyte för att få stöd och input kring försteläraruppdraget.

Målgrupp: Förstelärare som har språkutveckling som sitt fokusområde.

Innehåll: Vi kommer t.ex. lyfta förstelärarrollen, metoder för kollegialt lärande och senaste nytt i forskningsfältet kring språk-, läs-, och skrivutveckling. Innehållet kommer till stor del kunna formas utifrån deltagarnas önskemål.

Tid:

Måndagen den 24/4 kl 14.30-16.30

Fredagen den 19/5 kl.14.30-16.00

Träffarna kommer att hållas på PI, Rönnbladsgatan 1b

 

Vi bjuder på fika!  Meddela gärna eventuella allergier, på mail till cristina.nordman@malmo.se

 

Välkomna önskar språk-, läs- och skrivutvecklarna på PI

 

Tuva Ingemarsson, Cristina Nordman,

Johanna Söderlund, Anna Jeppsson och Lisa Bolin