Evenemanget har avslutats.

Mötesplats för pedagoger som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever

Målgrupp: Lärare som har nyanlända elever och flerspråkiga elever i sitt klassrum och som sprider information och kunskap vidare på sin skola.

Innehåll: Vi kommer att  t.ex lyfta interaktion, stöttning, translanguaging, utslussning och digitala verktyg.

Datum: 27/11

Ytterligare två träffar under hösten 18/9 och 17/10. Du hittar dem i kalendariet och anmälan krävs inför varje träff.

Tid: 14.30-16.30

Träffarna kommer att hållas på PI, Rönnbladsgatan 1b
 
Välkomna önskar Språk-, läs- och skrivutvecklarna på PI

Plats:

Plats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö