Evenemanget har avslutats.

Mötesplats för pedagoger som arbetar med nyanlända och flerspråkiga elever

Målgrupp: Lärare som har nyanlända elever och flerspråkiga elever i sitt klassrum och som sprider information och kunskap vidare på sin skola.

Innehåll: Vi kommer att  t.ex lyfta interaktion, stöttning, translanguaging, utslussning och digitala verktyg.

Datum: 18/9

Ytterligare två träffar under hösten 17/10 och 27/11. Du hittar dem i kalendariet och anmälan krävs inför varje träff.

Tid: 14.30-16.30

Träffarna kommer att hållas på PI, Rönnbladsgatan 1b
 
Välkomna önskar Språk-, läs- och skrivutvecklarna på PI

Tweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on Google+Share on FacebookEmail this to someonePrint this page