Evenemanget har avslutats.

Utveckla din matematikundervisning genom analys

Föreläsare: Anna Moberg

Att följa boken kan vara tryggt som matematiklärare men kanske inte lika formativt och anpassat efter dina elevers kunskaper som du önskar. Hur kan man hålla reda på vilken elev som kan vad? Hur kan man orkestrera sin undervisning så den utgår och anpassas efter varje elevs kunskaper istället för vad som kommer i nästa kapitel i boken? Hur kan man veta att ens undervisning ger effekt?

Vi på Pedagogisk Inspiration bjuder in till föreläsning om hur du, med hjälp av olika verktyg, kan jobba med diagnosmaterial och analys för att planera och utvärdera din matematikundervisning med syfte att utveckla dina elever.

Anmälan senast 10/11-2017

Läs mer om föreläsningen här:  Inbjudan Analysföreläsning Ht-2017

Plats:

Plats:  

Adress:
Rönnbladsgatan 1B, 21216, Malmö