Om Pedagog Malmö

– pedagogisk inspiration av pedagoger för pedagoger i Malmö.

Utskrift
Pedagog Malmö fungerar som en webbtidning med viljan att inspirera. Varje tisdag och varannan torsdag (förutom när det är lov) publiceras artiklar. Här bloggar också Malmöpedagoger och andra personer som samarbetar med Malmös skolor, förskolor och fritidshem. Du kan även inspireras av Pedagog Malmös många filmer. På webbplatsen finns också ett kalendarium som samlar bl.a. kurser, seminarier och föreläsningar för pedagoger.

Syfte

  • Sprida pedagogiska exempel.
  • Synliggöra de kunskaper och erfarenheter som finns bland Malmös pedagoger.
  • Bidra till nätverkande och utbyte av tankar och erfarenheter.
  • Fokus på Malmös pedagogiska arbete.
  • Den naturliga platsen för att få reda på vad som händer i Malmöregionen gällande kurser, seminarier, föreläsningar och konferenser.

Målgrupp

All pedagogisk skolpersonal i Malmö i alla skolformer från förskola och fritidshem till vuxenutbildning, i både i kommunala skolor och friskolor.

Här kan du läsa mer om Pedagog Malmös bakgrund.

Redaktion

Kontakta Pedagog Malmös redaktion.

Bloggar

Är du intresserad av att blogga på Pedagog Malmö?  

Handledning för bloggare på Pedagog Malmö.

Riktlinjer för bloggare på Pedagog Malmö.