Rektor med fokus på skolbibliotek – Möllevångsskolan

Möllevångsskolans rektor Andreas Katsanikos är stolt över skolans biblioteksverksamhet. Skolans ledning satsar medvetet på biblioteket och har sett att det gynnar elevernas lärande. Ett kvitto på satsningen är att skolan två år i rad fått den prestigefulla utmärkelsen Skolbibliotek i världsklass.

– När jag ur ett likvärdighetsperspektiv ser hur vår skolbiblioteksverksamhet är uppbyggd, med en skolbibliotekarie som jobbar så pass integrerat i den pedagogiska verksamheten, är det något jag önskar att alla skolor skulle kunna jobba efter, säger Andreas Katsanikos, rektor på Möllevångsskolan.

Elevinflytande

skolbiblioteket arbetar en kunnig skolbibliotekarie, Elisabet Niskakari. Hon har ett tydligt fokus på elevers delaktighet. Eleverna är bl.a. involverade i utformningen biblioteksmiljön och i verksamhetens innehåll. Tillsammans med en biblioteksassistent och en IKT-pedagog möter Elisabet skolans elever, och stödjer dem med bl.a. läs- och språkutveckling, informationshantering och källkritik. Hon samarbetar ämnesövergripande med lärare och pedagoger. Det finns en tydlig röd tråd mellan biblioteket och klassrummet. Elisabet kopplar bibliotekets verksamhet till Lgr11. Biblioteksrummet är viktigt, men det är skolbibliotekarien som gör biblioteket till en pedagogisk resurs.

Läsandet i centrum

– Som rektor kan jag uppmuntra nära samarbete mellan skolbibliotekarie och lärare, genom att kommunicera vikten och betydelsen av läsprogressionen. Läsandet står i centrum. Och pedagogerna inser vinsten av att ha ett levande, pedagogiskt skolbibliotek, säger Anders.

Se Andreas reflektera över skolbibliotekariens roll och på vilket sätt skolbiblioteket kan bidra till ökad måluppfyllelse.

Skrivet av Karin Ahlstedt Karin Ahlstedt
Share on FacebookShare on Google+Share on LinkedInTweet about this on TwitterEmail this to someonePrint this page

Inga kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *